-

Mittaus- ja vianhakupalvelut

Kenttäväylät

Kenttäväylien virheellisestä asennuksesta tai vikaantumisesta johtuvat häiriöt ovat teollisuudessa yleinen syy tuotantohäiriöihin, lisäksi häiriöt ovat yleensä luonteeltaan satunaisia.

Mittauksissa suoritetaan väylän fyysisen kunnon ja signaalien mittaus. Mittauksen yhteydessä tarkastetaan väylässä olevat laitteet ja niiden kaapeloinnit. Palvelusta toimitetaan aina raportti josta selviää väylän kunto ja mahdolliset korjausehdotukset. Hyvin suunniteltu väylä ei myöskään yleensä vaadi tuotantokatkoksia mittauksen aikana. Meiltä saat myös ratkaisuja väylämittauksen turvalliseen suorittamiseen tuotannon aikana.

Meiltä löytyy asiantuntemusta ja mittalaitteet seuraavien väylien mittaukseen.

  • Profibus DP/PA
  • Profinet ja muut ethernet-pohjaiset kenttäväylät

Automaatiojärjestelmät

Automaatiojärjestelmän toimimattomuus tai väärä toiminta voivat johtua monesta eri syystä esimerkiksi rikkoutunut rajakytkin tai mittapiste; ohjelmassa oleva testaamaton koodi; kahden järjestelmän väliset rajapinnat; mekaaninen kuluminen. Hyvin suunniteltu ja testattu järjestelmä osaa yleensä informoida käyttäjää vikatilanteista, mutta näin ei aina käytännössä ole.

Suoritamme automaatiojärjestelmien vika-, vasteaika- ja rajapinta-analysointia. Käytämme työssämme ennen kaikkea kokemustamme, mutta myös ohjelmointityökaluja ja tarvittaessa mittalaitteita. Signaalitason analysoinneissa käytämme PLC-analysaattoria. Palvelusta toimitetaan aina raportti jossa selviää ongelmien syyt ja korjausehdotukset.

Sähköjärjestelmät

  • SFS6000 standardin mukaiset mittaukset
  • Visuaaliset tarkistukset

Koneet

  • EN 60204-1 standardin mukaiset mittaukset
  • Visuaaliset tarkistukset

Käytämme mittauksissa tunnettujen valmistajien mittalaitteita ja analysaattoreita.

 
Saidok Oy | Harmaalinnantie 2 LH 1, 28430 Pori | +358 50 366 9112 | etunimi.sukunimi@saidok.com Facebook